สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม พบหารือต่าง ๆ กับหน่วยงานเวียดนามใน กรุงฮานอย