การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2566