กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับผู้บริหารสมาคม Thai Startup