การประชุมหารือระหว่างสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามและคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเวียดนาม