สมาคมที่เกี่ยวข้อง

สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
Thailand - Cambodia Friendship Association
https://www.facebook.com/ThailandCambodiaFriendshipAssociation?mibextid=LQQJ4d

สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
Thai-Lao Association for Friendship
https://www.facebook.com/Thai-Lao-Association-for-Friendship-460853797293334

สมาคมไทย - พม่า เพื่อมิตรภาพ
Thai-Myanmar Association for Friendship
https://www.facebook.com/ThaiMyanmarAssociationforFriendship/

สถานทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
Royal Thai Embassy, Hanoi, Vietnam
http://www.thaiembassy.org/hanoi/th/home

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
Royal Thai Embassy, Ho Chi Minh, Vietnam
http://www.thaiembassy.org/hochiminh/

สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย
Embassy of The Socialist Republic of Vietnam in The Kingdom of Thailand
http://www.vietnamembassy-thailand.org/en

หน่วยงานราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
https://www.mfa.go.th

กระทรวงพาณิชย์
Ministry of Commerce
https://www.moc.go.th

กรมองค์การระหว่างประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ)
Department of International Organization, Ministry of Foreign Affairs
https://thai-inter-org.mfa.go.th

กรมสารนิเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ)
Thailand e-Government
https://info.mfa.go.th

กรมเอเชียตะวันออก (กระทรวงการต่างประเทศ)
Thailand e-Government
https://eastasia.mfa.go.th

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์)
Department of Business Development
https://www.dbd.go.th

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์)
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, THAILAND
https://www.ditp.go.th

กรมการค้าต่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์)
Department of Foreign Trad
https://www.dft.go.th

กรมการค้าภายใน (กระทรวงพาณิชย์)
Department of Internal Trade
https://www.dit.go.th

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
Open Government Data
https://data.go.th

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
BUSINESS INFORMATION CENTER
https://thaibiz-vietnam.com

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
Thai Overseas Investment Promotion Division Thailand Board of Investment
https://toi.boi.go.th

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ)
Department of International Economic Affairs
https://business.mfa.go.th

กรมการกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ)
Department of Consular Affairs
https://consular.mfa.go.th

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ)
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
https://tica-thaigov.mfa.go.th

สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม
Thai Chamber of commerce and Industry in Vietnam (ThaiCham)
http://thaichamvn.org

หน่วยงานเอกชน

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
Thailand-Vietnam Business Council
https://www.tvbc.or.th

คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
The Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking
http://www.jsccib.org/cms/

หอการค้าไทย, สภาหอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce, Board of Trade of Thailand
https://www.thaichamber.org

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Industries
http://www.fti.or.th/2016/thai/index.aspx

สมาคมธนาคารไทย
The Thai Bankers Association
http://www.tba.or.th

Mekong Institute
http://www.mekonginstitute.org/

ASEAN Business Advisory Council
https://www.asean-bac.org

สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Advisory Institute for Trade And Investment By TCC University of the Thai Chamber of Commerce
http://aiti.thaichamber.org

อื่นๆ

VietNam News
The National Language Daily
http://vietnamnews.vn

Vietnam Net
http://english.vietnamnet.vn

Vietnam Investment Review
http://www.vir.com.vn

Vietnam Insider
https://vietnaminsider.vn

Vietnam Briefing
https://www.vietnam-briefing.com