มอบหนังสือ Déjà vu: A Diplomat s Memoir (2024) แก่ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหนังสือ Deja vu: A Diplomat's Memoir (2024) แก่เอเชีย บุ๊คส์

มอบหนังสือ Déjà vu: A Diplomat s Memoir (2024) แก่อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สัมผัสประสบการณ์ช่วงเวลามหัศจรรย์ของคุณที่ ASIA BOOKS SIAM PARAGON

มอบหนังสือ "เหลียวหลัง แลหน้า: การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม" ต่อที่ประชุมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)

มอบหนังสือ "เหลียวหลัง แลหน้า : การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม" แก่ผู้บริหารเวียดนาม

บทความพิเศษ : ทัวร์ศูนย์เหรียญ : การจะยกเว้นวีซ่าแก่จีนที่ไม่คุ้มค่า

บทความพิเศษ : จากเวียดนามกับสหรัฐฯ ไปสู่ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในเส้นทางการจะให้ "ฟรีวีซ่า" แก่คนจีน - จริงหรือ?

เสวนาเปิดตัวหนังสือ "เหลียวหลัง แลหน้า : การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม"

นักธุรกิจผู้ประกอบการชาวไทยตอบรับให้ความสำคัญแก่ตลาดในเวียดนาม

เปิดตัวหนังสือใหม่ "เหลียวหลัง แลหน้า: การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม"

บทความพิเศษ : ซินจ่าวจากโฮจิมินห์ซิตี้ (หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วันที่ 16 เมษายน 2566)

หนังสือ APEC CEO SUMMIT 2022 SUMMARY OF DISCUSSION

บทความพิเศษ : เหลียวหลัง แลหน้า : จากเจ้าพระยาสู่อ่าวตังเกี๋ย ในสายตานักการทูต

งานเสวนาหนังสือ "บันทึกนักการทูต"

การบรรยายหัวข้อ "ทัศนคติในการทำธุรกิจในประเทศเวียดนาม (Business Etiquette - oui ou non?)"

บรรยายแนะนำหนังสือ "บันทึกนักการทูต"

บทความพิเศษ : เมื่อวันหนึ่งครม.อาจไฟเขียวฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวชาวจีน?

บรรยายพิเศษเรื่อง “ชีวิตจริงนักการทูต”

หนังสือ “บันทึกนักการทูต”

หนังสือ 45th Anniversary of Diplomatic Relation Thailand-Vietnam

หนังสือ “บันทึกนักการทูต”โดย คมกริช วรคามิน

หน้าที่ : 1  จากทั้งหมด 1 หน้า