เปิดตัวหนังสือใหม่ "เหลียวหลัง แลหน้า: รวมงานเขียนเรื่องการต่างประเทศของไทยและเวียดนาม" พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2566

บทความพิเศษ : ซินจ่าวจากโฮจิมินห์ซิตี้ (หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วันที่ 16 เมษายน 2566)

หนังสือ APEC CEO SUMMIT 2022 SUMMARY OF DISCUSSION

บทความพิเศษ : เหลียวหลัง แลหน้า : จากเจ้าพระยาสู่อ่าวตังเกี๋ย ในสายตานักการทูต

งานเสวนาหนังสือ "บันทึกนักการทูต"

การบรรยายหัวข้อ "ทัศนคติในการทำธุรกิจในประเทศเวียดนาม (Business Etiquette - oui ou non?)"

บรรยายแนะนำหนังสือ "บันทึกนักการทูต"

บทความพิเศษ : เมื่อวันหนึ่งครม.อาจไฟเขียวฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวชาวจีน?

บรรยายพิเศษเรื่อง “ชีวิตจริงนักการทูต”

หนังสือ “บันทึกนักการทูต”

หนังสือ 45th Anniversary of Diplomatic Relation Thailand-Vietnam

หนังสือ “บันทึกนักการทูต”โดย คมกริช วรคามิน

หน้าที่ : 1  จากทั้งหมด 1 หน้า