มอบหนังสือ Deja vu: A Diplomat's Memoir (2024) แก่เอเชีย บุ๊คส์