รายงานกิจกรรมสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ระหว่างเดือน เมษายน 2566 - 2567

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ H.E. Mr. Pham Viet Hung เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามเข้าร่วมการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทยในเวียดนาม ครั้งที่ 2/2567

การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2567

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ได้ร่วมสนับสนุนโครงการศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษา FPT University (Vietnam)

สาส์นแสดงความขอบคุณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามร่วมงานเลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

เดินหน้าการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์เชิงรุก ไทย-เวียดนาม มข. ประชุมหารือร่วม สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

EduConnect beyond Frontier Thailand and Vietnam 2024

การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1/2567

การประชุมหารือการจัดกิจกรรม Joint Meeting with the Thai Universities: Education Road Show in Vietnam

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามเข้าร่วมการประชุม Team Thailand Plus ครั้งที่ 1/2567

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม (TVFA) และสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม (TVBC) กระชับความสัมพันธ์จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ 2567 ในธีมกีฬา

การประชุมร่วมสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม

หอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) ต้อนรับ นายเวือง ดิ่งห์ เหวะ (H.E Mr. Vuong Dinh Hue) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนาม ประจำปี 2566

สมาคมให้ตอนรับผู้บริหาร Director General of VinFast Auto Thailand เข้าพบ

สมาคมฯ ร่วมงาน Investment Trade and Tourism Promotion Conference between Thanh Hoa Province and Thailand 2023

ผู้บริหารโรงพยาบาลพญาไท และผู้บริหารจากเครือโรงพยาบาลเปาโล เข้าพารือการเปิดตลาดและการลงทุนด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เวียดนาม

การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 4/2566

สมาคมิตรภาพไทย-เวียดนาม สนับสนุนกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

สมาคมต้อนรับรองประธานคณะ กรรมการประชาชนจังหวัดดานัง ประเทศเวียดนามเข้าพบหารือ

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมประชุมกับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ที่เมืองดานัง เวียดนาม

สมาคมฯ ร่วมงาน 78th Anniversary of the National Day the Socialist Republic of Vietnam

ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง FPT University และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย 3 แห่ง

สมาคมฯ จัดงาน THAILAND-VIETNAM BUSINESS FORUM 2023

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามร่วมประชุมร่วมกับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3/2566

สมาคมฯ ร่วมงาน Promotion of Trade-Investment-Tourism Coorperation between Hoa Binh Province and Thailand

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามร่วมการประชุม Team Thailand Plus ครั้งที่ 1/2566

สมาคมฯ ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล บิดาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

การประชุมหารือระหว่างสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามและคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเวียดนาม

นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามร่วมหารือคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ได้รับรางวัล The Startup The Expansion Facilitator

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามให้สัมภาษณ์คณะผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนาม (VOV)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2566

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม นำคณะ YEC เข้าพบ YBA เวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม พบหารือต่าง ๆ กับหน่วยงานเวียดนามใน กรุงฮานอย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะกรรมการสมาคมฯ

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม (TVFA) ร่วมประชุมกับสมาคมมิตรภาพเวียดนามไทย (VTFA)

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าพบประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเวียดนาม (VCCI)

ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1/2566

นายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนาม ร่วมประชุม Team Thailand Plus

สมาคมร่วมจัดงาน Talk show on "Fashion and Sustainability Development in Thailand and Vietnam"

นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนเข้าพบ ปธน.เวียดนาม

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จับมือ หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามเปิดศักราชใหม่ ดันเศรษฐกิจสองประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2565

คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม, ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1/2565

บทสัมภาษณ์การลงทุนในท้องถิ่นในเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมงานวันชาติเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม เข้าเยี่ยมชมโครงการ Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ประเทศเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามนำคณะเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดท้ายเงวียน

สมาคมิตรภาพไทย-เวียดนามประชุมร่วมกับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ที่เวียดนาม

สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย (VTFA) เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย (VTFA) เข้าพบ Chairwoman VUFO ประเทศเวียดนาม

ร่วมการประชุม Team Thailand Plus ครั้งที่ 2/2565

VTFA ร่วมหารือก่อนเดินทางกลับเวียดนาม

เวียดนาม-ไทย (VTFA) เพื่อหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสองสมาคม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ เมื่อวันที 24 สิงหาคม 2565

งานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับคณะสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

คณะนักศึกษาและนักเรียนเวียดนามเข้าพบคารวะ

สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย เข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย

เข้าเยี่ยมคารวะรำลึกถึงท่านประจวบ ไชยสาสน์

สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยเดินทางมาร่วมประชุมที่ไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2565

คณะกรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามเข้าพบ รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ต้อนรับ ท่านนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย, Mr. Tu Thanh Hue หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ ผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์

สมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดพิธีเปิดตัวสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (ThaiCham)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2565

คณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าพบ

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1/2565

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองเทศกาลเต็ด

งานเปิดตัวและส่งมอบหนังสือ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มย่อยสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่รัฐบาลเวียดนาม

การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1/2564

ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม”

ร่วมการจัดงานครบรอบวันเกิด 131 ปี วันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ และ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

หน้าที่ : 1  จากทั้งหมด 1 หน้า