สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมประชุมกับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ที่เมืองดานัง เวียดนาม

สมาคมฯ ร่วมงาน 78th Anniversary of the National Day the Socialist Republic of Vietnam

ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง FPT University และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย 3 แห่ง

สมาคมฯ จัดงาน THAILAND-VIETNAM BUSINESS FORUM 2023

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามร่วมประชุมร่วมกับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3/2566

สมาคมฯ ร่วมงาน Promotion of Trade-Investment-Tourism Coorperation between Hoa Binh Province and Thailand

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามร่วมการประชุม Team Thailand Plus ครั้งที่ 1/2566

สมาคมฯ ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล บิดาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

การประชุมหารือระหว่างสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามและคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเวียดนาม

นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามร่วมหารือคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ได้รับรางวัล The Startup The Expansion Facilitator

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามให้สัมภาษณ์คณะผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนาม (VOV)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2566

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม นำคณะ YEC เข้าพบ YBA เวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม พบหารือต่าง ๆ กับหน่วยงานเวียดนามใน กรุงฮานอย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะกรรมการสมาคมฯ

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม (TVFA) ร่วมประชุมกับสมาคมมิตรภาพเวียดนามไทย (VTFA)

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าพบประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเวียดนาม (VCCI)

ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1/2566

นายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนาม ร่วมประชุม Team Thailand Plus

สมาคมร่วมจัดงาน Talk show on "Fashion and Sustainability Development in Thailand and Vietnam"

นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนเข้าพบ ปธน.เวียดนาม

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จับมือ หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามเปิดศักราชใหม่ ดันเศรษฐกิจสองประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2565

คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม, ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1/2565

บทสัมภาษณ์การลงทุนในท้องถิ่นในเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมงานวันชาติเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม เข้าเยี่ยมชมโครงการ Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ประเทศเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามนำคณะเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดท้ายเงวียน

สมาคมิตรภาพไทย-เวียดนามประชุมร่วมกับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ที่เวียดนาม

สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย (VTFA) เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย (VTFA) เข้าพบ Chairwoman VUFO ประเทศเวียดนาม

ร่วมการประชุม Team Thailand Plus ครั้งที่ 2/2565

VTFA ร่วมหารือก่อนเดินทางกลับเวียดนาม

เวียดนาม-ไทย (VTFA) เพื่อหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสองสมาคม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ เมื่อวันที 24 สิงหาคม 2565

งานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับคณะสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

คณะนักศึกษาและนักเรียนเวียดนามเข้าพบคารวะ

สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย เข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย

เข้าเยี่ยมคารวะรำลึกถึงท่านประจวบ ไชยสาสน์

สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยเดินทางมาร่วมประชุมที่ไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2565

คณะกรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามเข้าพบ รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ต้อนรับ ท่านนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย, Mr. Tu Thanh Hue หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ ผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์

สมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดพิธีเปิดตัวสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (ThaiCham)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2565

คณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าพบ

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1/2565

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองเทศกาลเต็ด

งานเปิดตัวและส่งมอบหนังสือ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มย่อยสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่รัฐบาลเวียดนาม

การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 1/2564

ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม”

ร่วมการจัดงานครบรอบวันเกิด 131 ปี วันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ และ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

หน้าที่ : 1  จากทั้งหมด 1 หน้า