สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม (TVFA) ร่วมประชุมกับสมาคมมิตรภาพเวียดนามไทย (VTFA)