สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
ที่อยู่ : กระทรวงการต่างประเทศ (กรมเอเชียตะวันออก) 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Tel: +66 2-203-5000 ต่อ 14577
Mobile: +66 83-902-4999
Email: thailand-vietnam@hotmail.com