เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะกรรมการสมาคมฯ