สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม นำคณะ YEC เข้าพบ YBA เวียดนาม