ผู้บริหารโรงพยาบาลพญาไท และผู้บริหารจากเครือโรงพยาบาลเปาโล เข้าพารือการเปิดตลาดและการลงทุนด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เวียดนาม