สมาคมต้อนรับรองประธานคณะ กรรมการประชาชนจังหวัดดานัง ประเทศเวียดนามเข้าพบหารือ