สมาคมให้ตอนรับผู้บริหาร Director General of VinFast Auto Thailand เข้าพบ