มอบหนังสือ Déjà vu: A Diplomat s Memoir (2024) แก่ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย