บทความพิเศษ : ซินจ่าวจากโฮจิมินห์ซิตี้ (หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วันที่ 16 เมษายน 2566)