บทความพิเศษ : ทัวร์ศูนย์เหรียญ : การจะยกเว้นวีซ่าแก่จีนที่ไม่คุ้มค่า