เปิดตัวหนังสือใหม่ "เหลียวหลัง แลหน้า: การต่างประเทศของไทยและเวียดนาม"