เปิดตัวหนังสือใหม่ "เหลียวหลัง แลหน้า: รวมงานเขียนเรื่องการต่างประเทศของไทยและเวียดนาม" พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2566