หอการค้า ชี้ "ช็อปดีมีคืน" แรงกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีโค้งสุดท้ายของปี 65