"หอการค้า" ดันเวทีเอเปคเพิ่มเชื่อมั่นลงทุน "อีอีซี"