ไทย-ซาอุฯ สัมพันธ์แน่นแฟ้น นำไปสู่การความก้าวหน้า 7 ด้าน