กนอ.ถก JFCCT ชูสมาร์ท ปาร์คสร้างความเชื่อมั่นดูดทุนต่างประเทศ