รายงานกิจกรรมสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 ถึง เดือนเมษายน 2566