เอกชน อยากเห็น "ดรีมทีม" ดึงคนรุ่นใหม่ ร่วมฟื้นเศรษฐกิจ