ตั้งรัฐบาลเร็ว-มีเสถียรภาพ ล่าช้าเกิน 2 เดือนฉุดเชื่อมั่น-เศรษฐกิจโตต่ำ