กิจกรรม Special Lecture on Supply Chain Connectivity