"เวียดนาม" เป็น 1 ใน 6 ตลาดท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของไทย