ประธานประเทศ หวอวันเถือง ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ