เศรษฐกิจโลกชะลอทำ "ส่งออกไทย" หืดขึ้นคอ 4 เดือน ติดลบ 5.2%