ส่งออกไทยครึ่งปีหลังลุ้นฟื้นตัว แต่ยังเผชิญเงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยกดดันหนัก