จีนเริ่มขุดเจาะพื้นโลก สำรวจทรัพยากร ตั้งเป้าขุดลึก 10,000 เมตร