สายการบินดัง ให้ผู้โดยสารชั่งน้ำหนัก ก่อนขึ้นเครื่องบิน