ผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ ต้องรู้ สรุปไอเดีย "วิธีอยู่รอด" จากผู้มีประสบการณ์