ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญร่วมทอดพระกฐินพระราชทาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม