บิ๊กอีเวนต์ ประชุมหอการค้าไทยทั่วประเทศ เตรียมยื่นสมุดปกขาวให้นายกฯ