ภาคกลางเวียดนามยังอ่วมหนัก น้ำท่วมทำคนดับ 2 สูญหาย 3