"ซีอีโอ" แชร์ประสบการณ์ ทุกขั้นตอนธุรกิจต้องคิดถึงความยั่งยืน