ถอดสาระสำคัญ ปฏิญญาผู้นำเอเปค 2023 "Golden Gate Declaration"