ผู้แสดงสินค้าจีนโตสวนทางนักท่องเที่ยว "อินฟอร์มา" เชื่อไทยได้เปรียบคู่แข่ง