สิงคโปร์ตั้งเป้าเพิ่มแรงงานด้าน AI 3 เท่า ทั้งฝึกคนใน-จ้างต่างชาติ