อึ้ง ไทยมีอาหารส่วนเกินจากภาคธุรกิจถึง17ล้านตันต่อปี