ปธ.หอการค้า มอง นายกฯ ไม่หยุดปฎิบัติงานส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ