ภูเขาไฟไอซ์แลนด์ปะทุรอบใหม่ พ่นลาวาสูง 50 เมตร ยังไม่กระทบการบิน