ชี้เป้าผู้ส่งออกไทย เกาะแพลตฟอร์มฮ่องกง ส่งสินค้าไทยขายจีน