ชมฟรี "เทศกาลโขนกรุงศรี ปีที่ 5" ถึง 3 มิ.ย. 67 ณ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา