"กวางตุ้ง" ครองแชมป์ "การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา" ของจีน