เวียดนาม-ไทย-กัมพูชา เปิดตัวระบบการชำระเงินข้ามพรมแดน