สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดงานสัมมนาออนไลน์ชี้ช่องทางการขนส่งผลไม้จากไทยผ่านเวียดนามไปจีน