รมว.กต. มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เข้าร่วมประชุม BRICS ที่รัสเซีย 11 มิ.ย. นี้